proste spacer english english
MENU
spacer
:: Aktuality
:: Program 44. Biela Stopa
:: Preteky 44. Biela Stopa
:: Euroloppet klub
:: Stopathlon
:: Prihláška
:: Štartovná listina
:: Výsledky
:: Fotogaléria
:: Trate Biela Stopa
:: História
:: Pohľady
:: FAQ
:: Partneri
:: Kontakt
Survey-Anketa
 
Racer 3+1
 
Biela Stopa Kremnica FB profil
 
Biela Stopa Kremnica FB skupina
 
Euroloppet.sk na facebook.com

Ďalšie podujatia
Bike
 
run and walk
 
TJ Biela Stopa Kremnica
 
Bezkar.sk
PRIHLÁŠKA

Meno *
Priezvisko *
Pohlavie *
Dátum narodenia * deň mesiac rok
Ulica a č. domu
Mesto *
PSČ
Štát *
Telefón
E-mail *
Klub
   
Typ pretekov *
   
FIS kód
Euroloppet pas
Euroloppet info Chcem dostávať informácie o pretekoch, akciách, novinkách od Euroloppetu
   
Ubytovanie (internátneho typu)
Doprava Kremnica - Skalka
  Skalka - Kremnica
* - povinné údaje
   
 
Podmienky účasti:
 • účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť a podaním prihlášky prehlasujú svoju zdravotnú spôsobilosť
 • účastníci mladší ako 18 rokov musia predložiť súhlas zákonného zástupcu so štartom na 25/30/45 km trati
 • účastníci musia uhradiť štartovné a na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného. Štartovné môže byť uhradené aj v hotvosti pri prezentácií
 • posledné prihlášky je možné podať pri prezentácii v deň pretekov na Skalke
 • v prípade nekonania pretekov pre nedostatok snehu alebo pre iné objektívne príčiny sa štartovné nevracia
 • vklady pretekárov, ktorí sa nezúčastnia na pretekoch, nebudú vrátené.
Úhrada štartovného:
Úhradu štartovného vykonajte až po podaní prihlášky podľa cenníku. Rozhodujúci je dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky.
 • Bankovým prevodom na číslo účtu Slovenská sporiteľňa: 0412203453/0900
  IBAN: SK2109000000000412203453
  BIC code: GIBASKBX
  Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRMMDD
 • Poštovou poukážkou
 • V hotovosti počas prezentácie
Ochrana súkromia:
 • V súlade so zákonom 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov súhlasím, aby moje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a emailová adresa) boli spracované o.z. TJ Biela stopa na účely vedenia evidencie účastníkov Bielej stopy
 • V súlade s §12 Občianskeho zákonníka súhlasím s vyhotovením a/alebo použítím obrazového a/alebo zvukového záznamu týkajúceho sa mojej osoby v súvislosti s pretekmi Biela stopa na spravodajské a dokumentačné účely.
 • Osobné údaje (meno, priezvisko, pohlavie, rok narodenia) budú uverejnené v štartovnej a výsledkovej listine a môžu byť poskytnuté tretej strane na nevyhnutnú dobu, ak je to nevyhnutné na poskytnutie služby (napr. časomiera, SMS notifikácia)
 • Kontaktné údaje (adresa, email) môžu byť poskytnuté tretej strane na marketingové účely (napr. zasielanie informačných materiálov emailom alebo poštou) ak s tým účastník výslovne súhlasí. Súhlas vyjadrí začiarknutím v prihláške.
SKALKA - aktuálne cloudy
:: Predpoveď počasia ::

:: Aktuálny stav tratí ::

:: Živá kamera ::
webkamera
:: Živá kamera hala ::
webkamera
PARTNERI
Partneri logos